Info

 

Kontakt:

info@siljansbygdensbalalaikor.se


Spela med oss!

Vi vill gärna ha fler medlemmar. En balalaikaorkester kan aldrig bli för stor! Här gärna av dig om du är intresserad av att spela med oss. Orkestern har en del ryska instrument att låna ut.


De ryska musikinstrumenten

På balalaikaorkestern Kazbeks hemsida kan man läsa om de musikinstrument som är vanliga i balalaikaorkestrar världen över. Kazbeks ledare Bertil Runefelt har även skrivit en intressant skildring av balalaikans och domrans svenska historia.

Ryska musikinstrument